Persondatapolitik 

Politik for behandling af personoplysninger


Vi behandler personoplysninger og fortæller dig her, hvordan vi behandler dine oplysninger for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.


Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter din oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Gitte Lund Poulsen, ejer af Lunds Fodpleje, er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.Dataansvarlig: Gitte Lund Poulsen

Adresse: Nøddevej 8, 6600 DK-Vejen

CVR: 43368265

Telefonnr.: 5193 2500

Mail: gitte@lundsfodpleje.dk


Rådgiver i forbindelse med behandling af personoplysninger:
Sine Lund § Jura Jens Benzons Gade 23, 1

5000 Odense C

CVR: 43051083
Telefon: 44114999
Mail: sine@sinelundjura.dk


Beskrivelse af behandlinger
Vi behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål efter Databeskyttelsesforordningen.


Når vi indleder et kundeforhold til dig som privatperson, har vi brug for at behandle dine oplysninger. Vi behandler generelle kontaktoplysninger som navn, mailadresse og telefonnummer. Derudover behandles øvrige oplysninger, hvis du noterer dem i forbindelse med bookingen.


Vi behandler oplysningerne på baggrund af vores aftale med dig eller dit udtrykkelige samtykke.
Det retlige grundlag er i den forbindelse forordningens artikel 6, stk. 1, litra b, artikel 9, stk. 2, litra a.
Hvis du er i tvivl om hvilke oplysninger, vi behandler om dig, kan du benytte dine rettigheder, som er beskrevet senere i denne politik.


Vi opbevarer personoplysningerne sikkert i 5 hele regnskabsår. Opbevaringsperioden er fastlagt af hensyn til bogføringsloven og det retlige grundlag i den forbindelse er artikel 6, stk. 1, c. Øvrige personoplysninger gemmer vi så længe vores kundeforhold eksisterer eller 2 år siden sidste kontakt.
Vi sletter de oplysninger, der ikke er nødvendige. Opbevaringsperioden er fastlagt af hensyn din mulighed for at booke igen og det retlige grundlag i den forbindelse er artikel 6, stk. 1, f.


Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, har vi brug for at behandle dine oplysninger. Vi behandler navn og mailadresse på baggrund af dit samtykke i forbindelse med tilmeldingen. Det retlige grundlag er i den forbindelse forordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Overførsel
Dine oplysninger overføres ikke til andre.


Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige eller dennes rådgiver.


· Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.


· Ret til berigtigelse: Du har ret til at få forkerte oplysninger om du rettet eller suppleret, så vi ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangel-fulde.


· Ret til sletning: Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, vi behandler om dig.


· Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysnin-ger, f.eks. fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lov-lige.


· Ret til begrænsning: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er op-fyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.


· Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.


· Ret til at klage: Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.I finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger.